Rezerwat Babnica

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Rezerwat Babnica powstał w 1996 roku, na Mierzei Kaszubskiej, na powierzchni 2 ha. Są to zalesione wydmy paraboliczne ukształtowane na skutek przemieszczania się piasku.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie starego bukowo-dębowego lasu rosnącego na zboczu wydmy. Najcenniejsze na terenie Babnicy są jednak reliktowe porosty w ilości 79 gatunków, rosnące na obecnych tu glebach bielicowych. Ponad połowa z tych gatunków wpisana jest na czerwoną listę porostów zagrożonych i ginących, a wśród nich są np. brodaczka kępkowa, granicznik płucnik czy gatunki z rodzaju Pertusaria.

Mini przewodnik

Utworzony w 1996 roku, by skutecznie chronić paraboliczne wydmy, rosnący w pobliżu bukowo-dębowy bór oraz porosty - w sumie 79 gatunków, z czego ponad połowa znajduje się na czerwonej liście flory zagrożonej i ginącej (np. granicznik płucnik czy brodaczka kępkowa). Obszar Babnicy obejmuje niewiele ponad 2 hektary powierzchni na Mierzei Kaszubskiej.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja