Rezerwat Widowo

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Powstały w 1999 roku, na powierzchni 97 ha rezerwat przyrody Widowo położony jest na Mierzei Kaszubskiej niedaleko od miejscowości Dębki.

Charakteryzuje się zalesionymi wydmami w części północnej i brzeżną strefą pradoliny na Równinie Błot Przymorskich w części południowej.

Cel ochronny rezerwatu to zachowanie zespołu form wydmowych, lasów dębowo-sosnowych, borów bażynowych oraz rzadkich gatunków roślin, porastających tutejsze torfowe podłoże.

Mini przewodnik

Obszar wielkości nieco ponad 97 hektarów, położony na Mierzei Kaszubskiej - ok. 1,5 km od Dębek. Rezerwat Widowo powołano w 1999 roku, by skutecznie chronić przyrodę polodowcowej pradoliny na Równinie Błot Przymorskich oraz przybrzeżnych wydm porośniętych lasem. Z wyjątkowo cennych miejscowych gatunków, można wymienić podkolan biały i pomocnika baldaszkowatego.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja